FOR STARTERS

Onion Rings
$6.25

Mozzarella Sticks
$6.95

Wedge Fries
$5.95

Poutine
$7.25

Greek Poutine
$7.25